Jak probíhá "oražení" kontroly

Oražení kontroly (kromě procesu vymazání před startem, nebo při načtení v cíli) trvá asi 0,3 vteřiny. Co se za tuto dobu stane ?

Mimo tyto činnosti ještě v některých fázích probíhá kontrola čísla vloženého čipu, a testuje se, zda všechny zápisy patří k témuž čipu. (Kdybyste ho náhodou rychle vytáhli a ještě rychleji tam strčili jiný, tak aby se něco nenapsalo na 1. čip a něco na 2. čip). Pokud vytáhnete čip dříve, v SI stanici není zapsán čas, ale je tam příznak chyby. Ve výpisu v programu SI manager je označován ErrA až ErrF - v závislosti na tom, kdy byl proces ražení přerušen.

Pokud tedy vytáhnete čip dříve, než kontrola pípne a zabliká, může nastat několik situací. V závislosti na tom, co se "stihlo", může nastat například tato situace : na čipu můžete mít zapsáno například jen číslo kontroly (případně čas, nebo je jeho část). Pokud však neproběhl zápis zvětšení počtu kontrol, není Vám to nic platné, protože při oražení další kontroly tuto "neúplně" naraženou kontrolu přepíšete. Ale v tomto případě by mohl být záznam o průchodu kontrolou v SI jednotce (ale bez času - ten se tam ještě nezapsal).

Pozn. : výše popsaný postup platil pro čipy verze 5 a starou verzi kontrol, ale i u nových je princip obdobný.

Mohu kontrolu orazit 2 x ?

Pokud si na kontrole nejste jisti, zda jste orazili, orazte si znovu. Co se může stát ? Pokud jste skutečně orazili podruhé, nic se neděje. Jestliže to bylo do 20 vteřin od prvního ražení a mezitím si kontrolu nenarazil nikdo další, pak se do čipu neprovedl žádný nový zápis (kontrola pouze znova zapípá). Pokud by to bylo déle než po 20 vteřinách, nebo mezitím orazil někdo další, tak se provede nový zápis do čipu i do SI stanice. Pokud tedy nemáte naraženo více než 30 kontrol (pro čip verze 5), opět je vše v pořádku (je to totéž, jako byste narazili navíc nějakou jinou kontrolu). Záleží pouze na vyhodnocovacím software, které oražení vezme (můj SW bere to první). Pozor - výjimkou je oražení cílové kontroly - cílový čas je v čipu pouze jeden, a pokud ho tedy orazíte znovu (po 20 s nebo mezitím někdo orazil), zapíše se Vám samozřejmě poslední čas !! (Takže před vyhodnocením čipu ho raději nepůjčujte svým dětem, aby si taky vyzkoušely, jak to pípe).

zpět