Výměna baterií - jen stará verze kontrol

Při programování je rovněž zobrazena informace o stavu nabití baterií. SI jednotky mají svůj interní hodinový čítač. Stav vybití baterií však nemusí být obrazem skutečného stavu vybití baterií. SI Manager vypočítává očekávané vybití baterií podle plánovaného pracovního času a času, na který je kontrola naprogramována (Bez ohledu na to, zda ji pak třeba vypneme dříve !).

Vyměňte baterie, jestli je zobrazená hodnota vybití vyšší než 100 %.

Jak vyměnit baterie :

zpět