Přechodový graf stavů SI kontrol (stará verze)

Pomocí znaků – o jsou zobrazeny akustické signály, provázející danou akci.

V grafu jsou uvedeny všechny akce, které se provádějí automaticky dle naprogramovaného času, nebo ručně magnetem nebo vypínací tyčinkou. Programem lze (při libovolném stavu) vždy přejít do stavů Trenink – vypnuto, Závod – vypnuto nebo Závod – úsporný režim – tyto akce nejsou v grafu z důvodu přehlednosti zachyceny všechny. SI kontrola je funkční (lze si ji "orazit") jen v případě, že je uvedena do aktivního režimu (a to buď závodního nebo treninkového).

Z uvedeného grafu mimo jiné vyplývá :

zpět