Platí pouze pro staré jednotky (BSF4 nebo BSF6

Programování SI jednotek

V době, kdy SI jednotky nepoužíváme, jsou SI jednotky vypnuty (z důvodů omezené kapacity baterií). SI jednotky je tedy nutno před jejich použitím (závodem, treninkem) naprogramovat. Programování lze provádět na počítači pouze pomocí programu SI-Manager. K počítači musí být připojena SI hlavní stanice. Do otvoru této hlavní stanice zasuneme propojovací tyčku, programování SI jednotek se pak provádí tak, že SI jednotku, kterou chceme programovat, položíme na SI hlavní stanici (otvorem na propojovací tyčku - lícem na líc).

Doporučený postup programování před závodem :

V programu SI-manager použijeme volbu SI-jednotky / Připravit / Závodní režim. V dialogovém okně pak zkontrolujeme čas, musí být zvolena možnost "řídící" (volbou "přímo" bychom programovali hlavní SI stanici). Nejprve programujeme stanice nulovací, kontrolní (dobu aktivace nastavit asi na 10-15 min. před startem 00, dobu vypnutí pro jistotu asi 10 – 20 min po předpokládaném ukončení startu) a cílové (00 – doba ukončení závodu). I těmto stanicím přidělíme čísla kontrol (využijte nepoužívaná čísla 1-30). Pak programujeme běžné kontroly (aktivní čas 00 – doba ukončení závodu), nejlépe seřazeny dle čísel. Program po naprogramování kontroly automaticky nabízí další číslo v pořadí, takže stačí programovanou kontrolu magnetem zapnout, nasunout na hlavní SI stanici a stisknout tlačítko "Zapsat". 60 kontrol je tak možno naprogramovat během 15-20 minut. POZOR – je nutno si uvědomit, že čas zapisovaný do SI průkazek bude dle počítačového času, na kterém je prováděno programováni SI jednotek. Start pak musí probíhat rovněž dle tohoto času. Doporučení – používat přesný (radiový čas).

zpět