SI Master

tato SI jednotka se používá zejména na synchronizaci času. Nejprve je možno jí nastavit správný čas (přes počítač) - ale ze zkušenosti stačí ho jen zkontrolovat, i po několika týdnech se prakticky nerozchází.

Pak již stačí pouhým přiložením k další kontrole (společně s programovacím kolíkem) tento čas "přenést" - je signalizováno pípnutím. Příprava kontrol před závodem tak zabere pouze několik minut. Současně s tímto nastavením času je vhodné na displeji synchronizivané kontroly zkontrolovat, zda číslo a naprogramovaná funkce odpovídá jejímu předpokládanému použití.

zpět