SI kontrola

je zařízení, které nahrazuje na stojanu tradiční kleště. Elektronické ražení se provádí vložením SI průkazky do otvoru v SI kontrole. Vlastní záznam času se provede jak do SI průkazky, tak do SI kontroly, doba nutná k zaznamenání je asi 0,3 vteřiny (u novějších verzí čipů asi 0,13 s). Ukončení záznamu je provázeno světelnou i akustickou signalizací. Kontrola obsahuje baterie. SI kontrola může kromě standardní kontroly sloužit jako mazací, kontrolní, startovní nebo cílová jednotka. Způsob použití kontroly je možno naprogramovat pomocí programu SI manager. Tímto programem je rovněž možno nastavit číslo kontroly (takže např. dvě kontroly mohou mít stejné číslo - např. sběrka). 

V současné době se používá již několik verzí, které se liší jednak velikostí, a jednak způsobem programování. Starší verze bylo nutno vždy před závodem programovat a nastavit čas, po který mají fungovat. U novějších verzí již toto není nutné, stačí kontrolám před závodem synchronizovat čas a zapnout je vložením libovolného čipu. (Tyto novější typy je možno mít v původní velikosti jako byly staré verze, častěji se u nás používá "malá" verze)

Nejpoužívanější typy SI kontrol :

zpět