SI průkazka (čip)

je elektronická startovní průkazka systému SPORTident (viz obr) . Je to díl z plastické hmoty s integrovaným čipem, který umožňuje zaznamenávat průchod kontrolami. Neobsahuje žádnou baterii, takže jeho životnost je prakticky neomezená. V čipu je možno zaznamenávat startovní a cílový čas, kontrolní čas (check time) a kontroly na trati. Některé verze čipů umožňují zaznamenat i další údaje, například jméno, oddíl apod., ale této možnosti se prakticky nevyužívá.

V současné době existuje několik verzí, které se liší zejména možným počtem zaznamenaných kontrol a rychlostí ražení :

verze  čísla čipů počet kontrol  rychlost ražení 
5  1 - 499.999  30 + 6 bez časů  330 ms
6  500.000 - 999.999 64 130 ms
6*  16.711.680 - 16.777.215  192 130 ms
8  2.000.000 - 2.999.999 30 115 ms
9  1.000.000 - 1.999.999 50 115 ms 
 pCard   4.000.000 - 4.999.999 20 115 ms

Čísla čipů berte s rezervou, protože sám mám jeden čip, který uvedenému popisu neodpovídá.

U nás se setkáte zejména s čipy verze 5 a 6, nyní se ojedinělě začínají objevovat 8 a 9 (ale pozor - ne všichni pořadatelé / programy) s nimi umějí pracovat. Verzi 6* a pCard jsem v praxi ještě neviděl.

 

zpět