Přihláškový systém - dříve provedené změny

06.01.2010 : Doplněna možnost načtení registrace z txt souboru
03.01.2010 : Doplněna možnost zadávání žádostí o hostování
02.01.2010 : Doplněna možnost zadávání žádostí o přestupy
29.4.2009 : Po termínu řádných přihlášek již nelze měnit kategorii
26.2.2009 : Doplněna možnost evidence registrovaných závodníků

21.02.2007 : platby v přihláškovém systému :

22.01.2007 : několik drobných změn v přihláškovém systému :

19.01.2007 : v přihláškovém systému založen kalendář závodů 2007 (registrace je zatím loňská !!)

01.11.2006 : v přihláškovém systému pro LOB založen kalendář závodů 2007 (registrace je zatím loňská !!)

07.06.2006 : Provedena aktualizace dle registrace k 29.5.2006 

22.03.2006 Bylo provedeno ZRUŠENÍ závodníků, kteří byli registrování v loňském roce, ale v letošním roce již registrováni nejsou !  

09.03.2006 Pokud jste přestoupili do jiného oddílu, hlaste se již pod novým registračním číslem - přístupové heslo zůstává stejné.
Data závodníků jsou přebrána dle centrálního registru -  zkontrolujte si prosím své údaje (jméno, licence, číslo čipu). Případné reklamace řešte přes své oblastní registrátory !!

30.12.2004 :

17.03.2004  : Aktualizována data závodníků dle centrálního registru -  zkontrolujte si prosím své údaje (jméno, licence, číslo čipu). Pokud jste přestoupili do jiného oddílu, hlaste se již pod novým registračním číslem - přístupové heslo zůstává stejné !

07.02.2004 :  umožněno zadávání plateb

23.03.2003 : Znemožněno přihlášení závodníka jiného oddílu.