Soutěžní řád

 

soutěží Hanácké oblasti v orientačním běhu

 

 

 

1.    Základní ustanovení

 

1.1        Všechny soutěže Hanácké oblasti se řídí platnými pravidly pro OB, výjimky musí být stanoveny tímto soutěžním řádem nebo prováděcími pokyny, případně předem odsouhlaseny SK.

 

1.2        Soutěžní řád (SŘ) soutěží Hanácké oblasti (HO) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v OB, které vypisuje HO.

 

1.3        Rozdělení soutěží

 

a) mistrovské

-          Mistrovství HO na klasické trati

-          Mistrovství HO na krátké trati

-          Mistrovství HO ve sprintu

-          Mistrovství HO štafet

-          Mistrovství HO v nočním OB

 

            V kalendářním roce musí být vypsáno mistrovství HO na klasické trati, ostatní mistrovství budou vypisována pouze tehdy, když se najde oddíl nebo klub, který bude mít zájem toto mistrovství uspořádat.

 

b) dlouhodobé

-          Žebříček HO

 

1.4         V kalendářním roce může být vypsán jen jeden oblastní žebříček (celoroční), nebo jarní a podzimní žebříček. Vypsání žebříčku bude upřesněno v prováděcích pokynech v závislosti na počtu vypsaných závodů.

 

1.5        Pořadatelem soutěží je HO, která může pověřit uspořádáním závodu některý oddíl nebo klub, přitom na oddíl nebo klub může přenést i vyhrazená reklamní práva, které musí oddíl nebo klub respektovat.

 

1.6        Rozpis závodů zařazených do soutěží HO musí být napsán dle článku 7.2. pravidel OB, vypsané kategorie musí být v souladu s platným SŘ HO. Tento rozpis musí být nejpozději 14 dnů před termínem přihlášek zaslán všem oddílům a klubům OB Hanácké oblasti nebo zveřejněn na internetových stránkách HO.

 

 

 

 

 

2.    Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati

 

2.1         Mistrovství HO na klasické trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti. Vypisuje se v kategoriích:

D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H 55 a H 60.

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB na klasické trati v dané kategorii pro příslušný rok.

2.2        Pokud je závod současně závodem žebříčku HO, musí mít kategorie H20 a H21, D20 a D21 společnou trať, pak nejdříve startují závodníci kategorie H20, resp. D20, po nich pak závodníci kategorie H21, resp. D 21.

2.3        V mistrovství HO mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

2.4        Startovní pořadí se určuje losováním.

2.5        Minimální startovní interval se určuje pro danou kategorii dle počtu řádně přihlášených závodníků: nad 75 závodníků 1 minuta, do 75 závodníků 2 minuty, do 30 závodníků 3 minuty, do 20 závodníků 4 minuty. Maximální startovní interval v kategorii je 6 minut.

2.6        Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

2.7        Závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístí na prvním místě mezi závodníky bez práva startu na Mistrovství ČR na klasické trati, získávají právo startu v tomto závodě.

 

 

3.    Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati

 

3.1        Mistrovství HO na krátké trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti na krátké trati. Vypisuje se v kategoriích:

D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H 55 a H 60.

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB na krátké trati v dané kategorii pro příslušný rok.

3.2        V mistrovství HO na krátké trati mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

3.3        Mistrovství je pořádáno jako jednokolový závod.

3.4        Startovní pořadí se určuje losováním.

3.5        Startovní interval jsou 2 minuty.

3.6        Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

3.7        Závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístí na prvním místě mezi závodníky bez práva startu na Mistrovství ČR na krátké trati, získávají právo startu v tomto závodě.

 

 

 

4.    Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu

 

6.2        Mistrovství HO ve sprintu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti ve sprintu.Vypisuje se v kategoriích:

D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H 55 a H 60.

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB ve sprintu v dané kategorii pro příslušný rok.

6.3        V mistrovství HO na krátké trati mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

6.4        Mistrovství je pořádáno jako jednokolový závod.

6.5        Startovní pořadí se určuje losováním.

6.6        Startovní interval je 1 minuta.

6.7        Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

 

 

5.    Mistrovství Hanácké oblasti štafet

 

5.1        Mistrovství HO štafet je nejvyšší mistrovskou soutěží štafet Hanácké oblasti. Vypisuje se v kategoriích:

D14, D18, D21, D105

H14, H18, H21, H105

(tříčlenné štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety. Podmínkou startu závodníka ve veteránské štafetě je minimální věk 35 let)

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v OB štafet v dané kategorii pro příslušný rok.

5.2        V mistrovství HO štafet mohou startovat závodníci bez omezení, štafetu musí tvořit členové jednoho oddílu.

5.3        Štafety, které se v kategoriích D18, D21, H18, a H21 umístí na prvním místě mezi štafetami bez práva startu na Mistrovství ČR štafet, získávají právo startu v tomto závodě.

 

 

6.    Mistrovství Hanácké oblasti v nočním OB

 

6.1        Mistrovství HO v nočním orientačním běhu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Hanácké oblasti v NOB. Vypisuje se v kategoriích:

D16, D18, D21, D35

H16, H18, H21, H35

Vítězové všech kategorií získávají titul Mistr HO v NOB v dané kategorii pro příslušný rok.

6.2        V mistrovství HO v NOB mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci.

6.3        Mistrovství je pořádáno jako jednokolový závod.

6.4        Startovní pořadí se určuje losováním.

6.5        Startovní interval jsou minimálně 3 minuty.

6.6        Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích - viz tabulka č.1.

 

 

7.    Hanácký žebříček

 

7.1        Oblastní žebříček je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H 55 a H 60.

7.2        V žebříčku mohou startovat všichni závodníci licence B a C. Pokud závodník získá licenci A nebo E v průběhu trvání žebříčku, je z hodnocení žebříčku vyřazen. Držitelé licencí E a A mohou v závodě startovat, do žebříčku se nehodnotí.

7.3        Závodník se přihlašuje do žebříčku v souladu s prováděcími předpisy.

7.4        Do žebříčku mohou být zařazeny závody na klasické trati, zkrácené trati nebo krátké trati (jednokolové). Jiné formy závodu (scorelauf apod.) musí být hodnoceny tak, aby výsledkem závodníka byl časový údaj. V tomto případě musí pořadatel stanovit způsob hodnocení (např. převod bodů na čas), který musí před vydáním rozpisu zaslat k odsouhlasení SK.

7.5        Závody zařazené do žebříčku budou uvedeny v prováděcích předpisech.

7.6        Závod může být startován buď intervalově nebo hromadným startem. Při intervalovém startu se minimální startovní interval určuje pro danou kategorii dle počtu řádně přihlášených závodníků: nad 75 závodníků 1 minuta, do 75 závodníků 2 minuty, do 30 závodníků 3 minuty, do 20 závodníků 4 minuty. Maximální startovní interval v kategorii je 6 minut.

7.7        Startovní pořadí se určuje losováním.

7.8        Předpokládané časy nejlepšího závodníka licence B nebo C v jednotlivých  závodech a kategoriích - viz tabulka č.1.

7.9        Do celkového hodnocení se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných zpravidla ve 2/3 do žebříčku zařazených závodů (přesný počet bude uveden v prováděcích předpisech). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtu dosažených bodů sestupně. V případě rovnosti součtu rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv závodě. Do hodnocení se zařadí pouze závodníci, kteří získali v celkovém součtu alespoň 30% bodů vítěze soutěže.

7.10    Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě :

 

V kategorii se určí nejprve průměrný čas z časů 3 nejlepších závodníků hodnocených do žebříčku (v případě startu menšího počtu závodníků než 5 je tento čas roven času prvního závodníka hodnoceného do žebříčku,

TS = (T1 + T2 + T3) / 3

 

potom bodová hodnota závodníka (který má čas T) se vypočte jako

 

B = 100 * (N -  T / TS),

 

kde N = 3 pro žákovské kategorie (HD -10, -12, -14) a N = 2 pro ostatní kategorie.

 

Výpočet bodové hodnoty B se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel. Závodníci, kteří byli diskvalifikováni, získávají 0 bodů, stejně tak závodníci, kterým vychází hodnota B záporná.

 

7.11    Je-li závod Hanáckého žebříčku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava, násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,8.

7.12    Rozhodnutím soutěžní komise může být udělen průměr bodů:

a)      neběžícím závodníkům pořádajícího oddílu

b)      závodníkům, kteří v souladu s článkem 6.4 Pravidel OB mohou mít znatelnou výhodu před ostatními - požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel seznamem jmen a registračních čísel za  výsledky příslušné kategorie

c)      v případě zrušení závodu kategorie těm závodníkům, kteří v tomto závodě startovali

d)      v případě technické závady v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu malého počtu závodníků, těmto závodníkům

 

Z důvodů a), b) může být v žebříčku udělen průměr jedenkrát.

 

Průměrná hodnota bodů se vypočte jako

 

                            Vi

            Pi  =            (  S Lj,i  ) / Vi

                            j=1

              

               Vi =            (C - Zi) * H / C

           

kde

Pi                    průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka

Lj,i                   bodová hodnota závodu pro j-tého závodníka (j-tá nejlepší ze všech závodů)

Vi        Korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka (se zaokrouhlením na celé číslo podle matematických pravidel)

            Zi                     Počet průměrů i-tého závodníka

            C                     Celkový počet závodů zařazených do soutěže

            H                     Celkový počet závodů hodnocených do soutěže    

 

 

8.    Závěrečná ustanovení

 

8.1        Soutěžní řád soutěží Hanácké oblasti v OB platí od 14. 3. 2006 až do odvolání. Vydáním tohoto soutěžního řádu se ruší platnost dříve vydaného SŘ HO.

8.2        Případné změny a doplňky SŘ HO provádí na návrh SK schůze zástupců oddílů Hanácké oblasti. Prováděcí předpisy k soutěžím vydává SK vždy před zahájením soutěží.

8.3        Pořadatel závodů HO může vypsat jiný druh závodu. Může tak učinit pouze se souhlasem soutěžní komise a musí na to upozornit v rozpise závodu.

8.4        Pořadatelé jednotlivých závodů Hanácké oblasti jsou povinni zaslat výsledky závodu nejpozději do 24 hodin po uzavření cíle na adresu:

Miroslav Chmelař: mchmelar@volny.cz

8.5        Vypsané soutěže řídí soutežní komise Hanácké oblasti ČSOB ve složení:

Miroslav Hlava (předseda), Miroslav Chmelař a Antonín Věžník (členové). Této komisi přísluší i provedení případných změn a doplňků Soutěžního řádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1:            Předpokládané časy vítěze v jednotlivých závodech a kategoriích

(jedná se o závodníka licence B, C nebo závodníka jenž je v pořadí Rankingu

HSH horší než 200.).

 

 

 

Klasická trať                        Krátká trať                        Sprint                                    NOB

 

D10                20                               15                               -                                   -

D12                25                               15                               15                               -

D14                30                               20                               15                               -

D16                40                               25                               15                               30

D18                45                               30                               15                               40

D20                50                               35                               15                               50

D21                55                               35                               15                               55

D35-               40                               35                               15                               45

D45-               40                               35                               15                               -

H10                 20                               15                               -                                   -

H12                 25                               15                               15                               -

H14                 35                               20                               15                               -

H16                 40                               25                               15                               40

H18                 55                               30                               15                               50

H20                 60                               35                               15                               60

H21                 65                               35                               15                               65

H35-               55                               35                               15                               55

H45-               45                               35                               15                               -

H55-               40                               35                               15                               -

H60                 35                               35                               15                               -

 

Štafety:

 

D14                80 min                                                H14                 90 min

D18                105 min                                         H18                 120 min

D21                120 min                                         H21                 135 min

D105              105 min                                         H105              120 min