Prováděcí předpisy k soutěžím Hanácké oblasti v OB v roce 2006

 

Soutěžní komise Hanácko oblasti v souladu s platným soutěžním řádem soutěží HO vydává tyto Prováděcí předpisy k soutěžím HO v OB pro rok 2006.

 

1.    Dlouhodobé soutěže

 

1.1  Hanácký žebříček - jaro 2006

 

 1. Vícekolová soutěž pro kategorie D10, D12, D14, D16, D18, H10, H12, H14, H16 a H18.
 2. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:

1.           1. 4.                 Vracovské duny                                                            TZL

2.           8. 4.                 První kufr                                                                   CEL

3.            22. 4.                3. Hanácký žebříček- jaro při Mistrovství Moravy 2006            KSU

4.            27. 5.                Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 2006            SBR

5.           3. 6.                 5. Hanácký žebříček - jaro                                         VOV

6.            24. 6.                6. Hanácký žebříček - jaro                                         RAD

 1. Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot 4 do této soutěže zařazených závodů.
 2. Je-li závod Hanáckého žebříčku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava, násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,8.
 3. Závodníci se do žebříčku nepřihlašují, jsou do něj automaticky zahrnuti všichni registrovaní závodníci Hanácké oblasti licence B a C. Po ukončení žebříčku bude za každého hodnoceného závodníka vybírán poplatek 5 Kč.
 4. V kategoriích DH12-18 získává prvních 30 % z hodnocených závodníků licenci B

 

1.2  Hanácky žebříček - podzim 2006

 

 1. Vícekolová soutěž pro kategorie D10, D12, D14, D16, D18, H10, H12, H14, H16 a H18.
 2. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:

1.           9.  9.                1. Hanácký žebříček – podzim - Pohár Adastu             ADA

2.      16.  9.         2. Hanácký žebříček - podzim                               TZL

3.      28.  9.         3. Hanácký žebříček – podzim                               ZLH

4.           7.10.                4. Hanácký žebříček – podzim                               SSU

5.      14.10.         5. Hanácký žebříček - podzim                               UOL

6.      21.10.         6. Hanácký žebříček – podzim                               KSU

7.      28.10.         7. Hanácký žebříček – podzim      - Podzimní kotár      KON

8.           4.11.                8. Hanácký žebříček – podzim – Poslední kufr       JPV

 1. Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot 5 do této soutěže zařazených závodů.
 2. Je-li závod Hanáckého žebříčku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava, násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,8.
 3. Závodníci se do žebříčku nepřihlašují, jsou do něj automaticky zahrnuti všichni registrovaní závodníci Hanácké oblasti licence B a C. Po ukončení žebříčku bude za každého hodnoceného závodníka vybírán poplatek 5 Kč.
 4. V kategoriích DH12-18 získává prvních 30 % z hodnocených závodníků licenci B

 

1.3  Hanácký žebříček 2006

 

 1. Vícekolová soutěž pro kategorie D10, D12, D14, D16, D18,.D21, D35, D45, H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55 a H60
 2. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:

1.           1. 4.                 Vracovské duny                                                            TZL

2.           8. 4.                 První kufr                                                                   CEL

3.            22. 4.                3. Hanácký žebříček- jaro při Mistrovství Moravy 2006            KSU

4.            27.  5.               Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 2006            SBR

5.           3.  6.                5. Hanácký žebříček - jaro                                         VOV

6.            24.  6.               6. Hanácký žebříček - jaro                                         RAD

7.           9.  9.                Pohár Adastu                                                 ADA

8.      16.  9.         2. Hanácký žebříček - podzim                               TZL

9.      28.  9.         3. Hanácký žebříček – podzim                               ZLH

10.         7.10.                4. Hanácký žebříček – podzim                               SSU

11.      14.10.         5. Hanácký žebříček - podzim                               UOL

12.      21.10.         6. Hanácký žebříček – podzim                               KSU

13.      28.10.         7. Hanácký žebříček – podzim      - Podzimní kotár      KON

14.         4.11.                8. Hanácký žebříček – podzim – Poslední kufr       JPV

 

 1. Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot 7 do této soutěže zařazených závodů. V tomto žebříčku se průměry neudělují
 2. Je-li závod Hanáckého žebříčku pořádán společně se závodem Žebříčku B – Morava, násobí se bodové hodnoty koeficientem 0,8.
 3. Závodníci se do žebříčku nepřihlašují, jsou do něj automaticky zahrnuti všichni registrovaní závodníci Hanácké oblasti. Po ukončení žebříčku bude za každého hodnoceného závodníka v kategoriích D, H 21 a starších vybírán poplatek 10 Kč.
 4. V tomto žebříčku se licence neudělují.

 

 

2.    Ostatní ustanovení

 

2.1   Jednotlivé závody HO řídí skupina ve složení:

Miroslav Hlava, Miroslav Chmelař a Antonín Věžník

2.2   Průběžné i konečné výsledky soutěží budou zveřejněny na internetové stránce Hanácké oblasti. www.obhana.cz.

2.3   Při  závodech, které jsou společné pro více oblastí je závodníkovi pro hodnocení v Hanáckém žebříčku započítáno umístění pouze v případě, dokončí-li závod v kategorii, která je v souladu se SŘ HO.

2.4   Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech HO jsou stanoveny takto:                     žactvo               30,-- Kč                                                                  dospělí              50,-- Kč     

            štafeta žactva               100,-- Kč                                                                                            štafeta ostatní              150,-- Kč

 

2.5   Za použití sady elektronického razícího systému – SportIdent HO je pořadatel povinen do 14-ti dnů po skončení závodu odvést:

-          5,- Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové listině (včetně závodníků DISK), maximálně však 2000,- Kč

-          sankce za ztrátu krabičky 1000,- Kč

-          na nekomerční závody (náborové, Olympiáda škol apod.), na tréninky a soustředění oblastního výběru žactva, soustředění SCM pořadatelé poplatek neodvádí

Číslo účtu je: 86-6658250257/0100 v.s. 27 / přidělené číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.

2.6   Vklad při protestech na závodech HO v roce 2006 činí 200,-- Kč

2.7   Rozpis závodu musí být zveřejněn dle SŘ HO (čl. 1.6) na internetové stránce HO (odkaz) nebo rozeslán jednotlivým oddílům e-mailem (oddíly@obhana.cz).

2.8   Výsledky závodu musí být odeslány dle SŘ HO (čl. 8.4) a zveřejněny na internetové stránce HO (odkaz).